Toggle navigation
Familierecht
Betrokken, deskundig én overtuigend.

Pensioen

Ouderdomspensioen

Een scheiding heeft vaak ook gevolgen voor het ouderdomspensioen; de ene ex-partner krijgt recht op een deel van het tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen van de ander (de pensioengerechtigde) en vice versa. Dat pensioen wordt uitgekeerd als de pensioengerechtigde met pensioen gaat. Als de pensioengerechtigde eerder overlijdt stopt de pensioenuitkering aan de ander. Overlijdt die eerder dan de pensioengerechtigde  dan ontvangt de pensioengerechtigde het volledige ouderdomspensioen. Dit is bij wet zo geregeld.

Het is mogelijk bij huwelijksvoorwaarden of convenant hiervan af te wijken, door bijvoorbeeld voor een ander verdelingspercentage of andere periode dan de huwelijkse periode te kiezen.

Degene die het oudersdomspensioen niet zelf heeft opgebouwd heeft de mogelijkheid op  een rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder door uiterlijk binnen twee jaar na de scheiding bijgaand (Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen) formulier aan de pensioenuitvoerder toe te sturen.

Bijzonder partnerpensioen

Het is mogelijk dat na scheiding er een recht bestaat op bijzonder partnerpensioen. Dit zal afhangen van de pensioenregeling die voor het betreffende partnerpensioen geldt. Is het partnerpensioen opgebouwd op risicobasis dan vervalt dat bij scheiding. Dit kan vergaande financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld als degene die alimentatie betaalt overlijdt. Op dat moment stopt namelijk de alimentatie. In geval van een partnerpensioen op risicobasis is er dan geen recht op pensioen. Dit is te voorkomen door bij de scheiding een (alimentatie)verzekering af te sluiten.

Conversie

Als wordt uitgegaan van de standaardverdeling van het ouderdomspensioen en (indien van toepassing) partnerpensioen, wordt de ingangsdatum en de hoogte van het pensioen bepaald door het al dan niet in leven zijn van de ex-partner. Door conversie ontstaat een zelfstandige aanspraak op pensioen: de waarde van het vereveningsdeel van het ouderdomspensioen en het recht op partnerpensioen wordt omgerekend naar een zelfstandig recht op ouderdomspensioen.

In onze familierechtpraktijk merken wij dat het pensioen vaak een ondergeschoven kindje is: de materie wordt als te ingewikkeld beschouwd en/of het duurt nog zo lang voordat het pensioen in beeld komt.

Dit is opmerkelijk juist omdat de financiële gevolgen bij scheiding groot kunnen zijn. De advocaten van Neijenhof Luyt Advocaten staan u graag bij voor een advies op maat of in een procedure over pensioenaanspraken.

 

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »