Toggle navigation
Disclaimer

Disclaimer

Berichten, nieuwsberichten, zogenaamde ‘tweets’ en andere publicaties van Neijenhof Luyt Advocaten en daaraan verbonden personen via deze website of elders op het internet, (e-)mailings, drukwerk of anderszins (hierna: “publicaties”) worden altijd met grote zorgvuldigheid voorbereid. Toch kan het onbedoeld voorkomen dat aangeboden informatie onvolledig is of dat daar onbedoeld een fout is ingeslopen. De lezer dient zich te realiseren dat publicaties enkel bedoeld zijn om ontwikkelingen te signaleren en zij nooit geacht kunnen worden een volledig beeld te geven van de onderwerpen waarover zij gaan. Meer in het bijzonder kunnen zij niet als advies worden aangemerkt en is het gebruik ervan voor eigen risico. Neijenhof Luyt Advocaten en aan hen verbonden personen(vennootschappen) zijn nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van publicaties.

Alle auteursrechten op publicaties berusten bij de auteur. Publicaties mogen niet zonder schriftelijke voorafgaande toestemming worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of geopenbaard in welke vorm of op welke wijze ook.

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »