Toggle navigation
Echtscheiding
Betrokken, deskundig én overtuigend.

Kinder- en partneralimentatie

Kinderalimentatie

Ouders hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen. Na beëindiging van een relatie moet er een regeling komen waarbij de kosten van de kinderen tussen de ouders worden verdeeld. Er dienen dus afspraken gemaakt te worden over de kinderalimentatie. Als partijen daar in onderling overleg niet uitkomen dan kan de rechtbank de knoop doorhakken.

Het uitgangspunt is dat kinderen er na de scheiding van hun ouders financieel zo min mogelijk op achteruit mogen gaan. Er wordt dan ook allereerst vastgesteld hoe hoog de behoefte aan een bijdrage is. Deze behoefte wordt vastgesteld aan de hand van de tabellen die opgesteld zijn door het NIBUD. Vervolgens wordt deze behoefte naar rato van draagkracht tussen partijen gedeeld.

Partneralimentatie

Bij de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap moeten er ook afspraken gemaakt worden over de partneralimentatie. Ook hier kunnen partijen dat onderling afstemmen of de rechtbank om een beslissing vragen. Indien het huwelijk langer dan vijf jaar heeft geduurd en/of als er kinderen zijn geboren dan is de termijn om partneralimentatie te voldoen twaalf jaar vanaf echtscheiding. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen uit het huwelijk geboren dan is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. In de politiek leeft breed de wens om de termijn van partneralimentatie te verkorten tot maximaal vijf jaar. Zo ver is het echter nog niet.

Ook bij partneralimentatie wordt eerst vastgesteld wat de huwelijksgerelateerde behoefte is. Vervolgens wordt berekend of draagkracht is om een bijdrage te voldoen.

In het geval dat zowel kinderalimentatie als partneralimentatie dient  te worden betaald wordt op grond van de wet eerst de hoogte van de kinderalimentatie vastgesteld. Het resterende bedrag aan draagkracht wordt aangewend voor de partneralimentatie.

De advocaten van Neijenhof Luyt hebben zeer ruime (proces)ervaring wat betreft het vaststellen van kinder- en partneralimentatie. Wij hanteren dezelfde richtlijnen als de rechtbank en gebruiken hetzelfde rekenprogramma.

Wij kunnen u ook bijstaan als de eerder vastgestelde alimentatie dient te worden gewijzigd. Indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden (ontslag, fors verlies in inkomen, geboorte nieuwe kinderen) kan dat leiden tot een wijziging van de alimentatie. In veel gevallen heeft het zin om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Wij helpen u graag!

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »