Toggle navigation
Echtscheiding
Betrokken, deskundig én overtuigend.

Gezag, omgang & informatie

Gezag

Iedere minderjarige staat onder gezag. Degene die het gezag heeft over een kind is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van dat kind, beheert het geld en de spullen van het kind en is de wettelijk vertegenwoordiger.

Onder gezag wordt volgens de wet verstaan het ouderlijk gezag dan wel de voogdij. Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één van de ouders uitgeoefend. Voogdij wordt uitgeoefend door een ander dan een ouder.

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben ouders gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen. Na echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap blijven ouders het gezag gezamenlijk uitoefenen. Van deze hoofdregel kan door de rechter worden afgeweken als een kind “klem” dreigt te raken tussen de ouders. In dat geval kan de rechter dan bepalen dat slechts één van de ouders na de scheiding het gezag voortaan uitoefent.

Ongehuwde ouders hebben niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen. Om dat te verkrijgen kunnen zij samen een verzoek bij de rechtbank indienen (formulier aanvragen gezamenlijk gezag). Als de ouder met gezag hiervoor geen toestemming geeft dan is het mogelijk de rechter te verzoeken alsnog met het gezag belast te worden.

In al deze en andere kwesties die betrekking hebben op het gezag kunnen de advocaten van Neijenhof Luyt Advocaten u vakkundig bijstaan.

Dit geldt ook voor het opstellen van een ouderschapsplan (Model Ouderschapsplan). Het is verplicht dit over te leggen bij een echtscheidingsverzoek of verzoek tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de informatie- en consultatie uitwisseling over belangrijke onderwerpen (schoolkeuze, medische behandeling);
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

 

Omgang en informatie

Iedereen heeft recht op en de plicht tot omgang met zijn of haar kinderen. Als ouders uit elkaar gaan moeten zij afspraken maken over de zorg. Als u het niet eens kunt worden over de omgang dan kunt u alleen of samen aan de rechter vragen een omgangsregeling vast te stellen. Dat kan ook als u niet getrouwd bent geweest. Als u samen het gezag hebt is een regeling in een op te stellen ouderschapsplan verplicht.

De ouder die het gezag heeft moet de ouder zonder gezag informatie geven over de kinderen, over bijvoorbeeld hun school en gezondheid. Dit is bij wet geregeld.

Wij kunnen u bijstaan als u de rechter wilt verzoeken om een omgangs- en/of informatieregeling vast te stellen.

Neemt u gerust –vrijblijvend- contact op met een van onze advocaten.

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »