Toggle navigation
Echtscheiding
Betrokken, deskundig én overtuigend.

Mediation bij echtscheiding

Helaas leiden sommige echtscheidingen tot een vechtscheiding. Emoties lopen hoog op, ex-echtgenoten kunnen niet meer met elkaar praten. Vaak ziet één van beiden zich genoodzaakt via de rechter zijn of haar gelijk te halen. Alhoewel het geschil daarmee juridisch geregeld kan zijn, biedt dit vaak geen goede basis voor de toekomst. Dit is des te schrijnender als er kinderen bij betrokken zijn. Gelukkig kan het ook anders met mediation.

Wat is mediation?

Bij mediation lossen partijen in onderling overleg hun problemen op. Ze worden daarbij geholpen door een onafhankelijke derde, de mediator. De mediator heeft niet alleen oog voor de juridische en financiële kanten van de zaak, maar besteedt ook aandacht aan de emotionele aspecten. De ervaring leert dat bij mediation de emoties veelal weer bedaren en er over en weer begrip en vertrouwen ontstaat. Op die manier kunnen partijen met wederzijds respect een gezamenlijke oplossing bedenken voor hun problemen.

Hoe ziet een mediationtraject eruit?

De eerste stap in het mediationtraject is het kiezen van de juiste mediator. Het is erg belangrijk dat beide partijen zich bij de mediator op hun gemak voelen. Zodra de mediator gekozen is, vindt de eerste bijeenkomst plaats. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de regels van het mediationtraject besproken en vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Met de mediator wordt geïnventariseerd welke onderwerpen moeten worden besproken en alle belangen worden in kaart gebracht. Tijdens de volgende bijeenkomsten wordt gewerkt aan een bevredigende oplossing. Hoeveel bijeenkomsten nodig zijn, hangt af van de complexiteit van de zaak en de inzet van partijen. In principe zijn bij mediation geen advocaten aanwezig.

Als partijen samen een oplossing hebben bereikt, wordt dit schriftelijk vastgelegd in een zogeheten ‘convenant’. Dit convenant wordt door beide partijen ondertekend.

Voordelen mediation

Een mediationtraject kent veel voordelen boven het voeren van een gerechtelijke procedure, zoals:

  • er treedt geen verdere beschadiging van de relatie op
  • alles in eigen hand houden
  • maatwerk
  • er is ruimte voor creatieve (niet-juridsiche) oplossingen
  • belangen van alle partijen worden in acht genomen
  • hoge acceptatiegraad bij geslaagde mediation
  • winwin-resultaat
  • snel en relatief goedkoop
  • besloten en veilige setting

 

Wat kan NL Advocaten betekenen bij mediation?

Onze advocaten Sylvia Luyt en Robert Neijenhof zijn uitgebreid opgeleid in het vakkundig begeleiden van de bemiddelingsgesprekken en erkende vFAS mediators. Ze hebben jarenlange ervaring en kunnen u als geen ander helpen bij het vinden van een échte oplossing voor uw scheidingsproblemen.

 

Benieuwd of we ook u kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel 020 427 55 33 of mail ons gerust voor het maken van een afspraak en/of vrijblijvende informatie.

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »