Toggle navigation
Erfrecht met testament
Betrokken, deskundig én overtuigend.

Legaat

In zijn testament kan een erfgenaam bepalen dat hij wil dat een bepaald goed of een bepaalde som geld naar een in het testament aangewezen persoon gaat. Een dergelijke making wordt een legaat genoemd. Degene die het legaat krijgt is de legataris (niet te verwarren met de legitimaris; zie: legitieme portie). De legataris is een erfgenaam onder bijzondere titel. Hij krijgt een vorderingsrecht op een of meerdere erfgenamen tot afgifte van het in het testament genoemde goed of tot betaling van de in het testament bepaalde geldsom. Een legataris hoeft zich geen zorgen te maken om de schulden van de erflater. Hij kan niet door schuldeisers van de erflater aangesproken worden.

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »