Toggle navigation
Erfrecht met testament
Betrokken, deskundig én overtuigend.

Legitieme portie

Een erflater kan bepalen dat een kind helemaal niets uit zijn nalatenschap zal erven. Een dergelijke bepaling zal echter niet vaak in een testament te vinden zijn omdat de erflater rekening moet houden met de legitieme portie. Doet een erflater dat niet dan kan een kind met succes het testament aanvechten. Van de wettelijke regeling van de legitieme portie mag namelijk in een testament niet afgeweken worden. De legitieme portie is gelijk aan de helft van het erfdeel dat het kind zou ontvangen als er geen testament gemaakt zou zijn. Een echtgenoot heeft geen recht op een legitieme portie. Er zijn veel discussies over de omvang  van de legitieme portie. De erfrechtspecialisten van Neijenhof Luyt adviseren regelmatig  op dit gebied.

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »