Toggle navigation
Erfrecht
Betrokken, deskundig én overtuigend.

Erfrecht zonder testament

Heeft een erflater niets geregeld in een testament, dan zijn de wettelijke bepalingen van het erfrecht van toepassing. De wet geeft in beginsel antwoord op alle vragen die na het overlijden van een persoon kunnen ontstaan. Zo bepaalt de wet wat er gebeurt na het overlijden als de erflater gehuwd is en minstens één kind nalaat. In de wet staat ook geregeld wie de erfgenamen zijn als de erflater niet gehuwd is en hoe groot ieders deel van de erfenis is. De wet voorziet ook in de situatie dat een kind van een erflater eerder overleden is en een of meerdere van zijn kinderen zijn plek als erfgenaam innemen ( in de plaats stelling). Het erfrecht is in 2003 ingrijpend gewijzigd. De positie van de langstlevende echtgenoot is bij die wijziging wettelijk versterkt en de positie van de kinderen is – als gevolg daarvan –  verzwakt.

De wet geeft antwoord op veel vragen die kunnen ontstaan na het overlijden van een persoon die geen testament heeft opgemaakt. De wet is echter niet altijd duidelijk. Onze advocaten kunnen dan aan de hand van de wetsgeschiedenis en/of rechterlijke uitspraken de wet uitleggen en een passend advies geven.

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »