Toggle navigation
Erfrecht zonder testament
Betrokken, deskundig én overtuigend.

Erfopvolging bij versterf

Als iemand niet in een testament heeft bepaald wie zijn erfgenamen zijn, dan bepaalt de wet dat. Wettelijke erfgenamen zijn altijd bloedverwanten. Daarop bestaat één uitzondering: de echtgenoot; deze is geen bloedverwant, maar wel wettelijk erfgenaam.

De erfgenamen zijn in de wet in vier groepen ingedeeld. De eerste groep bestaat uit de (niet van tafel en bed gescheiden) echtgenoot en de kinderen. Groep twee wordt gevormd door de ouders en broers en zusters van de overledene. De grootouders vormen de derde groep. De vierde groep bestaat uit de overgrootouders.

Het wettelijk systeem werkt zo dat er altijd eerst gekeken wordt of er erfgenamen in de eerste groep zijn. Als dat zo is, dan houdt de speurtocht naar de erfgenamen op. Is er geen echtgenoot of kind van de erflater in leven, dan betekent dat niet dat dan automatisch de personen uit  de tweede groep als erfgenaam aan de beurt komen.

De wet kent namelijk het systeem van plaatsvervulling. Als bij het overlijden van de erflater een kind al eerder overleden is, dan wordt er gekeken of er kleinkinderen van de erflater zijn. Die kleinkinderen treden dan in de plaats van het vooroverleden kind.

Volgens het versterferfrecht erft iedere erfgenaam een gelijk deel van de nalatenschap. Als de erfenis in de tweede groep verdeeld wordt zijn er een paar uitzonderingen:  een halfbroer of halfzus is volgens de wet wel erfgenaam. Zijn of haar erfdeel is echter kleiner dan dat van een volle broer of zuster, namelijk de helft. Als er zoveel erfgenamen in de tweede groep zijn dat het erfdeel van de ouders van de erflater minder dan een kwart van de erfenis zou bedragen dan moeten de broers en zusters een deel van de erfenis “inleveren”, zodat de ouders in elk geval een kwart van de nalatenschap ontvangen.

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »