Toggle navigation
Erfrecht zonder testament
Betrokken, deskundig én overtuigend.

Wettelijke verdeling

In de situatie dat er na het overlijden van een persoon een echtgenoot en één of meer kinderen achtergebleven zijn, wordt de erfenis volgens de wet zo verdeeld dat de achtergebleven (niet van tafel en bed) gescheiden echtgenoot van rechtswege (automatisch) alle goederen van de nalatenschap verkrijgt. Deze achtergebleven echtgenoot moet dan ook alle schulden voldoen. De kinderen krijgen niets, behalve dan een vordering op de langst levende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Deze wettelijk regeling dient om de belangen van de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de erflater zo goed mogelijk te beschermen. De langstlevende kan, na het overlijden van erflater, beschikken over het gehele vermogen en, in financiële zin, ongestoord voortleven.

De kinderen kunnen geen aanspraak maken op de goederen uit de nalatenschap van de erflater. Zij hebben een vordering in geld op de langstlevende. Die geldvordering is, volgens de wet, pas opeisbaar als de langstlevende overlijdt (failliet raakt of onder de schuldsaneringsregeling valt). De kinderen zullen, onder het versterferfrecht, soms dus heel lang moeten wachten totdat zij iets van de erfenis van de eerst overleden ouder ontvangen. Het kan zelfs zo zijn dat de kinderen achter het net vissen omdat de langstlevende echtgenoot het vermogen heeft opgemaakt.

Indien de langstlevende echtgenoot de wettelijke verdeling niet wil, bijvoorbeeld omdat er heel veel schulden zijn, dan kan hij of zij deze ongedaan maken. Voor de ongedaan making geldt een korte termijn van drie maanden na het overlijden.

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »