Toggle navigation
Specialist op het gebied van het erfrecht
Betrokken, deskundig én overtuigend.

Specialist op het gebied van het erfrecht

Na een overlijden wordt de nalatenschap afgewikkeld. Een belangrijke vraag daarbij is: wie erft wat? Het antwoord op deze vraag hangt af van het al dan niet bestaan van een testament. Had de erflater géén testament, dan geeft de wet regels voor de afwikkeling van de nalatenschap.  Is er wel een testament opgemaakt, dan dient de wens van de erflater gevolgd te worden. Onze advocaten Robert Neijenhof en Sylvia Luyt zijn specialist op het gebied van het erfrecht. Zij hebben veel nabestaanden geholpen bij het adequaat afwikkelen van nalatenschappen. Met hun jarenlange ervaring en gedegen kennis van het erfrecht voorkomen ze dat ruzies tussen belanghebbenden bij een afwikkeling van een nalatenschap escaleren. Waar nodig voeren ze juridische procedures.

Overledene had geen testament: wie erft wat?

Wie is erfgenaam?
Een testament regelt wie wat erft na het overlijden. Maar wat nu als de overledene géén testament had opgesteld? In dat geval bevat de wet het spoorboekje voor de verdeling. Deze wettelijke regels vormen het versterferfrecht.

De verdeling van de nalatenschap gebeurt via verschillende groepen erfgenamen:

  1. Echtgenoot en kinderen
  2. Ouders en broers/zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Eerst kijkt men naar de eerste groep: laat de overledene een echtgenoot en/of kinderen na? Zo ja, dan houdt de zoektocht op en wordt de erfenis onder de echtgenoot en de kinderen verdeeld.  Zijn die er niet, dan wordt gezocht naar erfgenamen in de tweede groep, enz.

Wie erft wat?
Als via het spoorboekje van het versterferfrecht duidelijk is geworden wie erfgenaam is, dan is de volgende vraag: wie erft wat?

In principe erft iedere erfgenaam een gelijk deel van de nalatenschap. Dit is anders als de erfenis wordt verdeeld onder de eerste groep: echtgenoot en kinderen. In dat geval is de wettelijke verdeling van toepassing.

De wettelijke verdeling houdt in dat de echtgenoot automatisch alle goederen en schulden van de nalatenschap verkrijgt. De kinderen krijgen niets, behalve een geldvordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Zij kunnen hun geldvordering pas opeisen als de echtgenoot overlijdt.

Dierbare spullen en stieffamilie
Als de wettelijke verdeling van toepassing is, krijgen de kinderen in eerste instantie niets. Als de langstlevende echtgenoot hertrouwt, is daarom de kans aanwezig dat bepaalde dierbare spullen in de stieffamilie terecht komen.

Om dit te voorkomen kent de wet wilsrechten toe aan de kinderen.  Hertrouwt de langstlevende echtgenoot, dan hebben de kinderen het recht hun geldvordering om te zetten in een vordering tot afgifte van bepaalde goederen.

Pas op! Draai niet op voor de schulden
Bij het woord ‘erfenis’  denken de meeste mensen aan het erven van spullen en geldbedragen. Maar let op! Een erfenis bevat ook alle schulden van de overledene.

Het is daarom verstandig een erfenis niet klakkeloos te aanvaarden. Het is veelal verstandiger een erfenis beneficiair te aanvaarden. Bij beneficiair aanvaarden krijgt de erfgenaam wel de bezittingen, maar niet de schulden. Dit is dus de meest veilige keus. Pas daarbij wel goed op: verkoop bijvoorbeeld niet een schilderij, kijk uit met het meegeven van spullen aan de vuilnisman, met het uit eten gaan op kosten van de overleden of het betalen van schulden van de overledene etc., etc. Dergelijke handelingen kunnen namelijk als een daad van zuivere aanvaarding van de erfenis worden beschouwd! Mocht de nalatenschap dan uiteindelijk negatief uitpakken, dan draait de erfgenaam, die zuiver heeft aanvaardt, alsnog zelf op voor de schulden uit de nalatenschap.

Tot slot is het ook mogelijk om de erfenis te verwerpen. Bij verwerping krijgt de erfgenaam niets: niet de schulden, maar ook niet de bezittingen.

Onze erfrechtspecialisten Sylvia Luyt en Robert Neijenhof helpen u graag bij het maken en uitbrengen van de juiste keus.

Overledene had testament: wie erft wat?

Het testament
Als iemand niet wil dat zijn nalatenschap volgens de wettelijke regels verdeeld wordt, dan zal een testament opgesteld moeten worden. In een testament wijst de erflater zelf zijn erfgenamen aan. Een testament kan door de notaris of door een gespecialiseerd advocaat worden opgesteld en het bevat verschillende bepalingen, zoals een bepaling over legaten en een uitsluitingsclausule. Als kinderen bij testament worden onterfd, staan zij toch niet met lege handen: ze hebben recht op de legitieme portie. Onze erfrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in deze zaken.

Nalaten van bepaalde spullen of geldbedrag
Een erflater kan specifieke spullen of een bepaald geldbedrag aan iemand nalaten. Dit doet hij door middel van een legaat. Degene die het legaat verkrijgt is de legataris, die een vorderingsrecht krijgt tot afgifte van het gelegateerde bedrag of voorwerp.

Uitsluiting van schoonzoon of -dochter
Veel testamenten bevatten een uitsluitingsclausule. In zo’n clausule wordt opgenomen dat een eventuele schoonzoon of –dochter geen recht heeft op de nalatenschap. Zo voorkomen ouders dat de nalatenschap van hun zoon of dochter ‘verdwijnt’ in de gemeenschap van goederen die hun kinderen hebben met hun partners.

Onterving kinderen
Het kan gebeuren dat een erflater zijn kinderen bij testament wil onterven. Dat is niet zonder meer mogelijk: de erflater moet rekening houden met de legitieme portie van de kinderen.  Als een ouder overlijdt, hebben kinderen namelijk altijd recht op de helft van het erfdeel dat zij zouden hebben ontvangen als er geen testament zou zijn gemaakt. Zij moeten dan wel expliciet aanspraak maken op hun legitieme portie. Doen ze dat niet dan vervalt deze mogelijkheid door verjaring na vijf jaar na het overlijden van erflater.

Voor vragen naar aanleiding van het voorgaande dan wel indien u andere vragen hebt op het gebied van erfrecht kunt u contact opnemen met onze erfrechtspecialisten Sylvia Luyt en Robert Neijenhof.

Betrokken, deskundig én overtuigend Stel direct een vraag

Nieuwe kantoorgegevens

Na een jarenlange succesvolle samenwerking is per 1 januari 2018 de maatschap Neijenhof Luyt Advocaten ontbonden.

Robert Neijenhof en Ingrid Vledder zullen hun praktijk onder de naam Reach Advocaten samen voortzetten. Hun contactgegevens blijven ongewijzigd, met uitzondering van de e-mailadressen en website:

Keizersgracht 722
1017 EW Amsterdam
Telefoon: 020 4275533
Mobiel: 06 24670617 (Robert Neijenhof), 06 28155893 (Ingrid Vledder)
Fax: 020 4276188
Internet: reach-advocaten.nl
Email: rj.neijenhof@reach-advocaten.nl en i.vledder@reach-advocaten.nl

Sylvia Luyt zal haar praktijk voortzetten onder de naam Luyt Advocatuur. Haar contactgegevens zijn:

Vijzelstraat 68-72
1017 HL Amsterdam
Mobiel: 06 11326912
Internet: www.luytadvocatuur.nl
Email: sylvia@luytadvocatuur.nl

Contact Reach Advocaten » Contact Sylvia Luyt »