BEZWAAR UWV

Geplaatst op
UWV bezwaar

Indien er een besluit genomen is door het UWV over bijvoorbeeld uw rechten en plichten met betrekking tot uw uitkering (WW, Ziektewet, WIA (WGA of IVA), WAO, Wajong, WAZO of ZEZ) of dat u een boete moet betalen aan het UWV, dan kunt u in bezwaar gaan tegen het besluit van het UWV. De wijze van het indienen van een bezwaarschrift vindt u terug in de brief met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift geeft echter geen opschortende werking. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen een boetebesluit van het UWV, moet u de boete in beginsel betalen. Bij een gegrond bezwaarschrift zult u het boetebedrag terugkrijgen.

UWV bezwaar

Binnen 6 weken nadat het besluit van het UWV is verzonden, moet u een bezwaarschrift ingediend hebben bij het UWV. Soms is er een kortere bezwaartermijn, namelijk 2 weken. Dit is meestal het geval bij beslissingen over de Ziektewetuitkeringen. Als u te laat het bezwaarschrift indient, wordt u niet-ontvankelijk verklaard door het UWV. Het bezwaarschrift wordt in dat geval niet in behandeling genomen door het UWV. U kunt online en per post uw bezwaar bij UWV indienen. U legt in het bezwaarschrift uit waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. U ontvangt een ontvangstbevestiging van het UWV nadat u het bezwaarschrift hebt opgestuurd. Uw situatie zal opnieuw worden beoordeeld door het UWV. Het UWV kan daarbij gebruikmaken van een hoorzitting, waar het bezwaarschrift met u wordt doorgenomen. U kunt tijdens de hoorzitting vragen stellen aan het UWV. U zult binnen 13 weken de beslissing op bezwaar van UWV per post ontvangen. In sommige gevallen heeft het UWV 17 weken de tijd om een beslissing op bezwaar te nemen. Dit is het geval bij medische redenen in het bezwaarschrift.

U kunt in beroep bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van UWV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *