BIJSTANDSUITKERING STOPGEZET

Geplaatst op
bijstandsuitkering stopgezet

Hebt u een bijstandsuitkering en is deze plotseling stopgezet door de gemeente? De gemeente mag een bijstandsuitkering niet zonder geldige reden stopzetten. De bijstandsuitkering mag stopgezet worden als u bijvoorbeeld de inlichtingenplicht hebt geschonden of als uw situatie is veranderd zodat u geen recht meer hebt op een bijstandsuitkering. De bijstandsuitkering kan stopgezet worden op twee manieren, namelijk tijdelijk worden stopgezet of definitief worden stopgezet.

U moet een aantal verplichtingen nakomen als u recht hebt op een bijstandsuitkering, om deze uitkering te behouden. Indien u deze verplichtingen namelijk niet nakomt, wordt uw bijstandsuitkering stopgezet door de gemeente.

bijstandsuitkering stopgezet

Uw bijstandsuitkering kan worden stopgezet om meerdere redenen. Een bijstandsuitkering wordt bijvoorbeeld stopgezet indien u gaat verhuizen buiten uw gemeente, indien u werk hebt gevonden waarmee u meer dan uw uitkering verdient, indien u gaat samenwonen en uw partner voldoende inkomen heeft, indien u geld ontvangen hebt en u daarom voldoende vermogen hebt, indien u de inlichtingenplicht hebt geschonden, indien u hebt gefraudeerd, indien u recht hebt op een andere uitkering, indien u recht hebt op studiefinanciering, indien u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, indien u in de gevangenis zit of indien u komt te overlijden.

In sommige gevallen wordt de bijstandsuitkering stopgezet door een fout aan de zijde van de gemeente. U zult zelf actie moeten ondernemen om deze fout recht te trekken. U kunt daarvoor een bezwaarschrift indienen bij uw gemeente, welke binnen 6 weken ingediend moet zijn. In uw bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met het feit dat uw bijstandsuitkering stopgezet is. Bij een tijdelijke stopzetting biedt de gemeente u een hersteltermijn. In deze hersteltermijn moet u bijvoorbeeld informatie aanleveren aan de gemeente, anders zet de gemeente uw bijstandsuitkering definitief stop. U zult dan ook het te veel ontvangen bedrag moeten terugbetalen aan de gemeente.

Vaak gaat een rechtmatigheidsonderzoek vooraf aan de beslissing van de gemeente waarin de bijstandsuitkering stopgezet wordt. Tijdens een dergelijk rechtmatigheidsonderzoek controleert de gemeente onder andere uw gegevens en kan een huisbezoek afleggen om te kijken of het recht op bijstand nog bestaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *