Wat is letselschade en wat is het proces?

letselschade

Ongelukken zitten in een klein hoekje. Thuis, onderweg of op een andere plek, het kan je helaas overal gebeuren. Een klein ongeluk is meestal zo opgelost, zonder grote gevolgen. Maar wanneer een ongeluk krijgt waarbij je zelf schade oploopt, kan het nog wel eens een stuk ingewikkelder worden. Zeker wanneer de schuld niet bij jou ligt, maar bij een ander. In dit artikel vertellen we je wat letselschade precies is en hoe het letselschadeproces loopt.

Wat is letselschade?

Letselschade is de geestelijke of lichamelijke schade die je oploopt door een ongeval. Denk hierbij aan een verkeers- bedrijfsongeval of zelfs een medische fout. Hierbij is het ook mogelijk dat een ander hiervoor aansprakelijk kan zijn. Het kan een gevolg zijn van onder andere:

  • Een verkeersongeval;
  • Een bedrijfsongeval;
  • Een medische fout;
  • Een gebrek in een product;
  • Letsel toegebracht dieren
  • Een beroepsziekte;
  • Nalatigheid door lokale of landelijke overheid;
  • Een misdrijf.

Afhankelijk van de aansprakelijkheid kan er een letselschadeproces worden opgesteld.

Hoe zit het letselschadeproces in elkaar?

Ook het letselschadeproces verschilt per bureau. In het geval van Letselschade.com zit het proces als volgt in elkaar:

Stap 1: Kennismaking. Allereerst wordt er kennisgemaakt met de experts van Letselschade. Hier wordt het ongeval besproken en de gevolgen hiervan. Hier wordt ook een expert aangewezen om je te begeleiden tijdens het hele proces.

Stap 2: Beoordeling aansprakelijkheid. In de tweede stap wordt de aansprakelijkheid beoordeeld. Vaak is de aansprakelijkheid onderwerp van discussie met een andere partij. In veel gevallen is dit de verzekeraar. Het kan ook zijn dat er sprake is van een gedeeltelijke aansprakelijkheid. In dat geval krijg je maar een deel van de schade vergoed.

Stap 3: Behandeling. Afhankelijk van het ongeval en de gevolgen hiervan, wordt er gekeken naar de behandeling van de letselschade. Denk hierbij aan het medisch dossier, arbeidsongeschiktheid en voorschotten op de schadevergoeding.

Stap 4: Smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. In andere woorden: het leed dat je geleden hebt. De hoogte hiervan kan pas worden vastgesteld aan het einde van het proces, wanneer je bijvoorbeeld volledig bent hersteld.

Stap 5: Definitieve afwikkeling. De definitieve schade is de schade die je tot nu toe hebt geleden, maar ook mogelijke toekomstschade. In een regeling wordt het bedrag van de slotbetaling vastgelegd. 

Hopelijk komt het niet zover dat je een bureau moet inschakelen bij letselschade, maar als dat wel het geval is kan je zeker terecht bij Letselschade.com!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *