Verzekeringsfraude. Hoe zit dat?

Verzekeringsfraude; een begrip waar men liever niet mee in aanraking komt. De officiële definitie luidt als volgt: ‘’Het opzettelijk misleiden van een verzekeraar bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, -uitkering, -prestatie of dienstverlening te krijgen.’’ Nu is het zo dat verzekeringsfraude in verschillende gradaties valt te onderscheiden. Een paar voorbeelden: meer schade claimen dan er daadwerkelijk geleden is, feiten verdraaien in de schadeclaim of opzettelijk schade aanrichten. Dit zijn allemaal vormen van verzekeringsfraude en verzekeraars nemen dit heel serieus. Het is dan ook mogelijk dat een verzekeraar een onderzoek instelt na aanleiding van een schadeclaim. Is de verzekeringsfraude daadwerkelijk bevestigd en vastgesteld, dan zal de verzekeraar daar gevolgen aan verbinden. Wat die gevolgen kunnen zijn, leest u in de volgende alinea van dit artikel. 

De gevolgen van verzekeringsfraude

Bij vastgestelde verzekeringsfraude zal de verzekeraar vanzelfsprekend geen schadevergoeding uitkeren. Is er bijvoorbeeld een ongeluk in scene gezet? Dan zijn al de gemaakte kosten voor eigen rekening. Daarnaast heeft de verzekeringsmaatschappij het recht om per direct de verzekering op te zeggen. Als gevolg wordt de verzekerde ook geregistreerd in de databank van Stichting CIS. In dat geval zijn al uw gegevens zichtbaar voor aangesloten verzekeraars. Hierdoor wordt het een stuk lastiger om een nieuwe verzekering af te sluiten. Vaak wordt de registratie in de databank van Stichting CIS gepaard met een melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars, ofwel CBV. 

Andere mogelijke gevolgen van verzekeringsfraude zijn boetes, een aangifte bij de politie en een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (afgekort AFM). Sinds 2016 is de standaard boete bij verzekeringsfraude 532 euro. Dit boetebedrag is vastgesteld door een externe partij. 

Incidenteel wordt er aangifte gedaan bij de politie voor verzekeringsfraude. Dit komt zelden voor en wordt voornamelijk gedaan wanneer het fraudebedrag heel hoog is. In zéér specifieke gevallen wordt er een melding gemaakt bij het AFM. Dit is het geval wanneer een persoon, werkzaam in de financiële sector verzekeringsfraude pleegt.

Conclusie

Verzekeringsfraude wordt zwaar gewogen door een verzekeraar. Fraudeurs vormen een groot risico voor verzekeringsmaatschappijen. Er wordt dan ook altijd gedegen onderzoek gedaan naar mogelijke vormen van fraude. Een misverstand of vergissing in deze is funest voor zowel de verzekerde als de verzekeringsmaatschappij. Een melding op het gebied van verzekeringsfraude blijft voor 8 jaar geregistreerd in de databank van Stichting CIS. Deze melding is zichtbaar voor iedere aangesloten verzekeraar. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *